O nás


Nová webová stránkaVážení rodičia,

sprístupnili sme pre vás novú a vylepšenú verziu webovej stránky, kde nájdete všetky potrebné informácie o dianí v našej materskej škole. Pevne veríme, že sa vám stránka bude páčiť a tešíme sa na vás na novej adrese http://www.dietkykvietky.sk

Automatické presmerovanie za 10 sekúnd.

fotka heyrovského
MŠ HEYROVSKÉHO 4

17
MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE

 

Naša MŠ sa nachádza v krásnom prostredí Malých Karpát. Máme 8 tried v dvoch budovách. Na Heyrovského 4. sú 4 triedy 3 - 6 ročných detí  s pomenovaním tried  fialky , púpavky, zvončeky a margarétky. Na Malokarpatskom námestí sú to 4 triedy  3 -6 ročných detí s pomenovaním tried nezábudky, slnečnice,sedmokrásky a snežienky. Poskytujeme celodennú starostlivosť s materinským jazykom slovenským.Každá budova je obkolesená záhradou o rozlohe 20 árov.Areál každej budovy je vybavený prvkami na hrovú činnosť detí pri pobyte vonku/ šmykľavky, pieskoviská, hojdačky, domčeky/. Prítomnosť Malých Karpát nám umožňuje vychádzky do prírody, spojené s poznávaním a výukou detí o prírode, zvieratkách, rastlinkách.

V oboch budovách si deti počas pobytu v MŠ možu rozvíjať svoje záujmy poznávaním základov anglického jazyka, zapojiť sa do krúžkov podľa záujmu a to:tanečný, hra na flautu,výtvarný,tvorivé dielne a v najstaršej triede rozvoj informatiky.

Naša MŠ je zapojená do projektu Zdravá škola, venujeme pozornosť enviromentálnej výchove a poriadame kurzy plávania a korčuľovania na ľade.

Od spoločnosti IBM   / Lenovo/  a spolupráci s MÚ deti dostali počítač na všestrannú výuku a od novembra 2009 sme sa zapojili do detského projektu KIDSMART.